14/09/2021

EUROPE DIRECT Jēkabpils centrs veic aptauju par interesējošiem iedzīvotāju iesaistīšanas pasākumiem

Izveidots: 14.Septembris, 2021 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

EUROPE DIRECT Jēkabpils centra mērķis ir veidot labāku izpratni par to  kā darbojas Eiropas Savienība, un informēt iedzīvotājus par ES sniegtajām iespējām un aktualitātēm. 

Pamatojoties uz Eiropas Komisijas izvirzītajām prioritātēm “Digitālajam laikmetam gatava Eiropa” un “Eiropas Zaļais kurss”, EUROPE DIRECT Jēkabpils centrs 2021.gadā plāno organizēt klātienes un tiešsaistes bezmaksas pasākumus: seminārus, apmācības, diskusijas u.c.  

Lai apzinātu iedzīvotāju vajadzības un intereses, lūdzu,  līdz 2021.gada 30.septembrim aizpildiet aptauju par sev interesējošām tēmām.
Aptaujas aizpildīšana aizņems 2 minūtes.