12/12/2022

Godalgotas vietas radošajos konkursos 

Izveidots: 12.Decembris, 2022 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

29. novembrī, “Koka Rīga” telpās norisinājās Labklājības ministrijas organizētā radošo darbu konkursa “Vienlīdzība” laureātu apbalvošanas ceremonija. Lepojamies ar 2.m kursa audzēkni Veltu Vasjurinu, kas bija viena no goda raksta saņēmējām un godam pārstāvēja mūs - Jēkabpils Agrobiznesa koledžu. Velta savu darbu izpildīja datorgrafikas tehnikā. Konkursa mērķis bija aicināt jauniešus aizdomāties par to, kas veido iekļaujošu sabiedrību, un mudināt saskatīt un izprast līdzās esošo cilvēku dažādību – viņu vērtību, tiesības uz laimi, cieņu un līdzvērtīgu dzīvi.  Organizatori minēja, ka atsaucība bija necerēti liela – tika iesniegti 369 oriģināli un interesanti darbi, ko rūpīgi izvērtēja profesionāla pieaugušo un jauniešu žūrija, kuras sastāvā bija gan Labklājības ministrijas, gan nevalstisko organizāciju, gan sociālo pakalpojumu sniedzēju, gan komunikācijas un mediju pārstāvji. “Lielā interese ir patiesi patīkams pārsteigums, jo tas pierāda, ka Latvijas jauniešiem rūp līdzcilvēki un iekļaujoša sabiedrība ar vienlīdzīgām iespējām visiem,” uzrunā atzina labklājības ministrs Gatis Eglītis. 

No 17. oktobra līdz 14. novembrim norisinājās Kultūras ministrijas organizētais bērnu un jauniešu radošais konkurss “Priekšmets. Stāsts.”, kas tika rīkots, gaidot Rakstniecības un mūzikas muzeja rīkoto konferenci “Priekšmets. Stāsts. Laikmets.”.  Jēkabpils Agrobiznesa koledžu konkursā pārstāvēja 2.m kursa audzēknes Zane Rizga un Annija Oresta-Faksa. Zane veidoja zīmējumu digitālā tehnikā, savukārt Annija zīmēšanas un aplicēšanas tehnikā. 
Konkursam tika iesūtīti 304 dažādu žanru darbi no 42 izglītības iestādēm. Darbi tika vērtēti trīs grupās – sākumskola, pamatskola un vidusskola. Vidusskolas grupā Zane Rizga ieguva 1.vietu un Annija Oresta Faksa ieguva 2.vietu. 

Pateicamies dalībniecēm un skolotājām Annai Žūriņai un Dacei Vēverei!