13/03/2020

Informācija par CE norisi

Izveidots: 13.Marts, 2020 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Par grozījumu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 13.03.2020. rīkojumā Nr.1.-27/9 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.marta rīkojumu Nr.105 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””:

1. Izdarīt Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2020.gada 13.marta rīkojumā Nr.1-27/9 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” grozījumu un izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas īstenotajās izglītības programmās, nodrošinot no 2020.gada 13.marta mācības attālināti. Pārtraukt valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norisi, nodrošinot svešvalodu eksāmenu norisi laika posmā no 2020.gada 12.maija līdz 15.maijam”.

 

Direktore                                                                                                                                                                     R.Pole