11/03/2020

Jēkabpils Agrobiznesa koledža atceļ Erasmus+ mācību mobilitāti uz Spāniju

Izveidots: 11.Marts, 2020 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Pamatojoties uz straujo koronvīrusa COVID-19 infekcijas izplatību Pasaulē un Eiropā, kā arī balstoties uz Ārlietu ministrijas 2020.gada 9.marta aicinājumu rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot uz norādītām valstīm, tai skaitā Spāniju, Izglītības un zinātnes ministrijas saņemto vēstuli par rekomendācijām un izmaiņām COVID-19 skartajās teritorijās kā arī Veselības Ministrijas informāciju par koronvīrusa COVID-19 izplatības riskiem, izvērtējot jebkurus ceļojumus, Jēkabpils Agribiznesa koeldžas vadība ir pieņēmusi lēmumu ATCELT Erasmus+ mācību mobilitātes Spānijā, Malagā. ????

INFORMĀCIJAI:  Erasmus+ programmas pamatdarbības (KA1) personu mobilitātes mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā projektā “Mobilitāšu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā”, projekta Nr. 2019-1-LV01-KA116-060170 no 16.marta līdz 5.aprīlim kvalifikācijas praksē uzņēmumos Spānijā, Malagā bija plānots braukt Koledžas 12 audzēkņiem no izglītības programmām "Grāmatvedība", "Mazumtirdzniecības komercdarbinieks", "Datorsistēmu tehniķis" un "Multimediju dizains. No 16.marta līdz 21.martam un no 30.marta līdz 5.aprīlim personāla mobilitātē plānots bija doties 3 personāla pārstāvjiem.
Nākošās projekta mobilitātes plānotas aprīlī un maijā uz Spāniju, Barselonu un Maltu, kuru īstenošana tiks izvērtēta pēc esošās situācijas.

❗️Atceltās mobilitātes pēc iespējas tiks plānotas citā laikā, kā arī nepieciešamības gadījumā tiks pagarināts projekta īstenošanas periods.