16/06/2022

Koledžā noslēgušās studentu praktiskās konferences

Izveidots: 16.Jūnijs, 2022 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Koledžā noslēgušās studentu praktiskās konferences, kurās piedaloties pirmo un otro kursu studentiem, lektoriem, kvalifikācijas prakšu vadītājiem notika pieredzes apmaiņa un labās prakses nodošana cits citam. Šogad visi pasākumi noritēja koledžas 95 gadu jubilejas zīmē.
Liels paldies visiem koledžas absolventiem, kuri turpina sadarboties gan kā mācībspēki, gan kā kvalifikācijas prakšu vadītāji- darba devēji.
Lai otro kursu studentiem pietiek uzkrāto zināšanu veiksmīgai kvalifikācijas eksāmena aizstāvēšanai un pirmie kursi šogad gūto pieredzi un idejas spēj veiksmīgi realizēt nākamajā studiju gadā!