25/05/2022

Koledžas dalība RTA 24.starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskajā konferencē

Izveidots: 25.Maijs, 2022 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Šī gada 21. maijā norisinājās RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA EKONOMIKAS UN PĀRVALDĪBAS FAKULTĀTES 24.starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference “INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS”. Konference notika attālināti Microsoft Teams platformā. Koledžu pārstāvēja A1.m grupas studente Liene Lubāne ar pētījumu par “Patērētāju rīcību ietekmējošo faktoru analīze, izvēloties produktus ar ilgtspējīgu iepakojumu”, darba vadītāja mg.oec. Solvita Kozlovska. Studiju programmas “Grāmatvedība un finanses”absolvente Līva Kotina prezentēja kvalifikācijas darba ietvaros veikto pētījumu “SIA „X” nodokļu uzskaite, kontrole un analīze”, darba vadītāja mg.oec. Laura Lazdiņa- Paegle.

“Paldies par doto iespēju piedalīties 24. starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference “INDIVĪDS.SABIEDRĪBA. VALSTS”. Konference veicināja teorētisko un praktisko viedokļu apmaiņu un diskusiju par aktuālajiem jautājumiem uzņēmējdarbībā, ekonomikā, starptautiskajā sadarbībā, tiesībzinātnē un reģionālajos pētījumos”: dalās Līva Kotina ar gūtajām atziņām.

Liene Lubāne dalās iespaidos par gūto pieredzi: ”Konference tika atklāta ar Dekānes Dr.oec. Ilutas Arbidānes uzrunu, kurā tika vēlēta veiksme ziņojumu prezentēšanā, aicinājums iesaistīties diskusijās un cerība jaunu zināšanu un iespaidu gūšanā. Pēc tam darbs notika darba grupās, kur katrs dalībnieks apmēram 10 minūšu laikā iepazīstināja ar savu ziņojumu. Pēc katra ziņojuma tika uzdoti jautājumi gan no citiem dalībniekiem, gan darba grupas vadītājas Mg. oec. Intas Kotānes.
Darba grupā bija pārstāvētas dažādas tēmas, tādas kā – digitālais mārketings, uzņēmuma nodokļu analīze, pētījums par statistisko pētījumu metožu pielietojumu studentu kvalifikācijas darbu izstrādē, par kopējo Latvijas lauksaimniecības politiku nākošajā plānošanas periodā no 2023. gada, kā arī interesants pētījums par transportlīdzekļu ekspluatācijas izmaiņām Latvijā.
Darbā grupā uzstājos pirmā ar pētījumu “Patērētāju rīcību ietekmējošo faktoru analīze, izvēloties produktus ar ilgtspējīgu iepakojumu”, kas ir aktuāla tēma ikvienam patērētājam ceļā uz ilgtspējīgu attīstību.”