Koledžas padomes sēdē pieņem būtiskus lēmumus

Izveidots: 29.Oktobris, 2020 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

2020.g. 27.oktobrī Koledžas padomes sēde notika tiešsaistē.
Ar šo studiju gadu IZM koledžas sastāvā apstiprināja individuālo komersantu Aivaru Medeļevu un absolventu vietās -  studējošos Ediju Ņērbuli un Raivi Jēkabu Ribneru.
Padome izskatīja 9 darba kārtības jautājumus. Tika apstiprināti Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam. Izmaiņas tika apstiprinātas iekšējos normatīvajos akts “Studiju un pārbaudījumu kārtība” un “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas nolikums”.
Ar nākamo studiju gadu nepilna laika studējošajiem netiks piešķirtas studiju maksas atlaides!

Koledžas padomes sastāvs tiks pārvēlēts 2021.g. janvārī.