15/11/2019

LATVIJAI 101

Izveidots: 15.Novembris, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

            Jēkabpils Agrobiznesa koledžas saime 14.novembrī Jēkabpils Tautas namā svin mūsu Latvijas 101.gadadienu!

Pagalms tūkstošiem šķindošu lapu saktiņu aprakstīts. Rudens darbi pabeigti. Apvērstā zeme mierīgi elpo. Pavisam drīz sniegs uz tās rakstīs dzeju, pēc tam savas notis – saule. Ir laiks pateikt tev, Latvija, paldies. Par to, ka tu arvien te paliec, kamēr mēs nākam un ejam. Ka tevi var pirkt un pārdot, bet nevar prom aiznest. Kad dzīve mūs loka, tu stāvi stalta, un tavās rokās mirdz zvaigznes. Svētki ļauj piedzīvot piepildījuma sajūtu. Svētkos neesam vairs garāmgājēji, bet sanākam kopā. Mūsu vidū ir daudz gaišu, labestīgu un pozitīvu cilvēku, kuru viedoklis, dzīves uztvere spēj iedvesmot un dot gaišumu citiem.
Pamatojoties uz 2019.gada 13.novembra direktores rīkojumu par “Atzinības rakstu pasniegšanu” , svētkos par labām un teicamām sekmēm un aktīvu sabiedrisko darbību ar Atzinības rakstu tika sveikti: Baiba Pastare (2.m), Laura Kursīte-Kursiša (2.m), Agnija Ignatjeva (3.m), Una Livmane (3.g), Elizabete Reiņikova (3.g), Evita Reiņikova (3.g), Lāsma Puga (3.g), Emīls Sīmanis (3.p), Katrīna Misjuka (4.g), Linda Pupele (4.g).
Par labām un teicamām sekmēm, augstiem panākumiem konkursos un sacensībās Atzinības raksts tika pasniegts Viktorijai Pavlovskai (2.g), Sindijai Mierturei (2.k), Sintijai Bušai (2.k), Aivitai Urķei (3.k), Nadeždai Dolgovai (3.k), Diānai Kudrjavcevai (4.m), Rolandam Lagunam (4.m), Montai Jansiņai (4.g), Jevģenijai Bogdanovai (4.k).
Atzinības raksts par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu izglītojamo mācību un audzināšanas procesa pilnveidē tika pasniegts skolotājai Silvijai Strušelei. Skolotājiem: Gunitai Ūdrei – par atbildīgu un pašaizliedzīgu pedagoģisko, audzināšanas darbu un dalību pētniecībā, Vinetai Gutānei – par pozitīvu attieksmi un kvalitatīvu ieguldījumu izglītojamo mācību un audzināšanas procesā, Aigaram Ašakam – par radošu darbu un ieguldījumu izglītojamo mācību un audzināšanas procesa pilnveidē, Annai Žūriņai – par radošu pedagoģisko darbu, kvalitatīvu izglītojamo iesaisti profesionālās attīstības konkursos un plenēros, Dinai Valpēterei – par daudzveidīgu, atbildīgu un profesionālu darbu, Līgai Stahovskai – par atbildīgu un pašaizliedzīgu darbu izglītības jomā. Direktores vietniecēm: Ilzei Dubovai – par atbildīgu darbu akreditācijas procesa sagatavošanā un ieguldījumu koledžas izaugsmē un attīstībā, un Ingunai Pastarei – par godprātīgu pedagoģisko darbu un akreditācijas procesa sagatavošanu un organizēšanu. Personāla lietvedei Elitai Stafeckai Atzinības raksts par nesavtīgu, pašaizliedzīgu, godprātīgu darbu izglītības jomā, grāmatvedei Anitai Anģēnai tika pasniegts Atzinības raksts par atbildīgu un pašaizliedzīgu darbu izglītības jomā. Katedru vadītājs Jurijs Zamarajevs tika apbalvots par ieguldījumu koledžas attīstībā, lektors Aleksandram Mičko - par kvalitatīvu un pašaizliedzīgu, zināšanās un ilgstošā pieredzē balstītu darbu. Tehniskajam darbiniekam  Guntim Jakubovičam Atzinības raksts par apzinīgu un godprātīgu darbu.
Ja vajadzētu bez liekas domāšanas nosaukt dažus spēku dodošus vārdus, tad līdzās vārdiem – mīlestība, mājas, debesis, jūra, sirds noteikti diktētu pasacīšanai arī šo – dziesma. Paldies māksliniekiem Ivetai Baumanei, Robertam Pētersonam un sitaminstrumentālistam Viesturam Samtam  par Latvijas spēka dziesmām koncertprogrammā “Tuvu, tuvu…”!