13/02/2020

Nepilna laika studiju absolvēšana

Izveidots: 13.Februāris, 2020 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Jēkabpils Tautas namā svinīgā pasākumā tika svinēts Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nepilna laika studiju 2020.gada 34 absolventu izlaidums.
Cik daudz pūļu, enerģijas, un centības un dažkārt izmisuma ieguldīts, lai nonāktu līdz šai skaistajai dienai, līdz šiem panākumiem, kas mērāmi kredītpunktos, semestros, akadēmiskajos gados, sadarbībā, atbalstā un gandarījumā... Panākumiem, kas atspoguļojas iegūtā kvalifikācijā.
Es ievelku dziļi elpu, uzsmaidu sev un pasaulei un saku: ”Tas ir piepildījies!”

Studiju virziena “EKONOMIKA” programmas:
“Grāmatvedība un finanses” -  11 absolventi
valsts noslēguma pārbaudījuma vidējais vērtējums – 8.8
komisijas priekšsēdētāja  - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore Ekonomikas doktore Iluta Arbidāne.

“Mārketings un inovācijas” - 5 absolventi
valsts noslēguma pārbaudījuma vidējais vērtējums – 7.8
komisijas priekšsēdētāja  - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore, profesore Ekonomikas doktore Iveta Mietule.

Studiju virziena “VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA” programma:
“Namu pārvaldīšana” – 9 absolventi
valsts noslēguma pārbaudījuma vidējais vērtējums – 8.4
komisijas priekšsēdētāja  - Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras vadītāja, profesore Ekonomikas doktore Ineta Geipele.

Studiju virziena “INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS, DATORTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKĀCIJAS, DATORVADĪBA UN DATORZINĀTNE” programma:
“Datorsistēmu un datortīklu administrēšana” – 9 absolventi
valsts noslēguma pārbaudījuma vidējais vērtējums – 7.7
komisijas priekšsēdētājs - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes profesors Inženierzinātņu doktors Artis Teilāns.

Lepojamies ar mūsu studējošo sniegumu, esam pateicīgi docētājiem par profesionalitāti un atbalstu studējošajiem, vispārējam personālam -  par kvalitatīvu ikdienas studiju procesa īstenošanu!