14/10/2021

NVA tiešsaistes kursi "DATORGRAFIKA"

Izveidots: 14.Oktobris, 2021 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Jēkabpils Agrobiznesa koledža piedāvā nodrošināt studiju kursu "Datorgrafika" bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanai, veicinot to konkurētspēju darba tirgū. 

Vairāk informācijas: šeit