23/10/2020

Pirmie kursi testē sevi un pilsētvidi

Izveidots: 23.Oktobris, 2020 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

22.oktobra rītā 1.p un 1.d kursu audzēkņi uzsāka dalību biedrības “Piedzīvojuma gars” un koledžas sadarbības projektā “Stipri Kursi – Jēkabpils”.

Projekta 1.aktivitātē “Pilsētorientēšanās spēle” jaunieši, sadaloties mazākās komandās orientējās Jēkabpils pilsētvidē, apmeklējot dažādus kontrolpunktus un pildot uzdevumus. Spēle tika veidota kā aizraujošs piedzīvojums un sacensība starp visām iesaistītajām komandām.
Mācību gada laikā projektā kopumā kursiem plānotas 6 aktivitātes, kuru mērķis ir:
-Pilnveidot 2 pirmo kursu spēju uzņemties pašiniciatīvu savu personīgo un mācību mērķu sasniegšanai.
-Sniegt iemaņas šiem jauniešiem veidot ap sevi iekļaujošu un uz vērtībām balstītu apkārtējo vidi.
-Dot iespēju katram pārbaudīt savas spēju robežas un ar kopēju atbalstu paplašināt tās.
-Popularizēt uz vērtībām balstītu līderības stilu
-Veikt preventīvas darbības, lai novērstu jauniešu nonākšanu PMP riska grupā nākotnē.
-Stiprināt un vienot šo klašu mācību darbā iesaistītos skolotājus, kā arī dot tiem zināšana par neformālās izglītības metodēm.

 

Aktivitātes tiek īstenotas ESF projekta “PuMPuRS” ietvaros.