22/06/2022

Studiju gada noslēgums Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 2021./2022.ak.g

Izveidots: 22.Jūnijs, 2022 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

"Vienmēr dari visu, kas ir tavos spēkos. Ko Tu sēsi šodien, to Tu rīt pļausi"

Og Mandino

I. KVALIFIKĀCIJAS DARBU AIZSTĀVĒŠANAS KOMISIJU VADĪTĀJI:
·Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore, Dr.oec. Iveta MIETULE (programmās „Mārketings un inovācijas” un „Grāmatvedība un finanses”)
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Iluta ARBIDĀNE Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dekāne Dr.oec.
Komisijas locekļi: Aivars ZELTIŅŠ SIA „Jumis AZ” valdes loceklis
                            Iveta LENE "Swedbank" AS, finanšu konsultants
                             Alīna JANUŠKEVIČA SIA “Ošukalns” galvenā grāmatvede
Sekretāre: Solvita KOZLOVSKA Jēkabpils Agrobiznesa koledžas lektore, Mg.oec.
·Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesors, inženierzinātņu doktors Artis TEILĀNS (programma „Programmēšana un datortīklu administrēšana”)
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Ilze DUBOVA Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora vietniece IT un tālmācības jomā / Mg.oec., Mg.ed.
Komisijas locekļi: Juris SNIĶERS Līvānu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
                             Viktors KUDRJAŠOVS Jēkabpils pilsētas pašvaldības datorsistēmu un datortīklu administrators
                             Toms BARTULSONS Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija -Zinātniskais viesasistens-doktorants/ Dārzkopības institūta - zinātniskais asistents/ Mg. sc. Biol.
Sekretāre Dace VĒVERE Jēkabpils Agrobiznesa koledžas vieslektore, Bc.paed.

II. REZULTĀTI:
·programma „Programmēšana un datortīklu administrēšana” - vidējais vērtējums 7,86 balles.
·programma „Grāmatvedība un finanses” - vidējais vērtējums 8,43 balles.
·programma „Mārketings un inovācijas” - vidējais vērtējums 8,43 balles.