05/07/2021

Studiju gada noslēgums Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Izveidots: 5.Jūlijs, 2021 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Neparastus divus studiju gadus piedzīvoja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, nu, jau absolventi: otrie semestri, pamatā, tika aizvadīti TEAMS tiešsaistēs. Tomēr nemainīgi studiju gads noslēdzās ar kvalifikācijas darbu aizstāvēšanu un izlaidumu...
 

I. KVALIFIKĀCIJAS DARBU AIZSTĀVĒŠANAS KOMISIJU VADĪTĀJI:
·Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore, profesore, ekonomikas doktore Iveta Mietule (programma „Mārketings un inovācijas”).
· Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore, ekonomikas doktore Iluta Arbidāne (programma „Grāmatvedība un finanses”).
· Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesors, inženierzinātņu doktors Artis Teilāns (programma „Programmēšana un datortīklu administrēšana”).
 

II. REZULTĀTI:
·programma „Programmēšana un datortīklu administrēšana” - vidējais vērtējums 7,86 balles.

10 balles (izcili) ieguva Daniēls Puziņa.
· programma „Grāmatvedība un finanses” - vidējais vērtējums 9,33 balles.
10 balles (izcili) ieguva:
Sindija Baltmane,
Anita Gladiševa,
Dana Kazakeviča,
Kristīne Siņica,
Marika Šeinova.

·programma „Mārketings un inovācijas” - vidējais vērtējums 9 balles.
9 balles (teicami) ieguva:
Esmeralda Auziņa,
Jurijs Kazimirovs,
Andis Znotiņš.

III. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas ATZINĪBAS RAKSTU par teicamu un izcilu studiju darbu saņēma:

Vārds, uzvārds Svērtā vidējā atzīme diploma pielikumā (pie noteikuma, ka nevienā no studiju kursu noslēguma pārbaudījumiem vērtējums nav zemāks par 6)
Marika Šeinova 8,98 balles
Kristīne Siņica 8,84
Jaroslavs Mačulis 8.58
Jurijs Kazimirovs 8.44
Kristaps Ābelītis 8.38
Elīna Brutāne 8.22
Sindija Baltmane 8,18
Dana Kazakeviča 7.90

IV. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas PATEICĪBU saņēma Marika Šeinova par iesaistīšanos Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju virziena “EKONOMIKA” un studiju programmas “GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES” starptautiskās novērtēšanas procesā.

Paldies studējošajiem un personālam par godprātīgu attieksmi pret saviem pienākumiem!

Apsveicam absolventus ar augstākās izglītības un kvalifikācijas iegūšanu!

Lai vasara raisa spēkus jauniem izaicinājumiem!