16/06/2022

Sumināti olimpiāžu un konkursu dalībnieki!

Izveidots: 16.Jūnijs, 2022 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

“Panākumi nav tikai tas, ko Jūs esat sasniedzis savā dzīvē, bet arī kā Jūs esat iedvesmojis citus cilvēkus”

14.06.2022. sirsnīgā pieņemšanā pie vadības tika sumināti vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu/moduļu konkursu un olimpiāžu dalībnieki, kuri individuāli ieguvuši godalgotas vietas vai atzinības rakstus. Piemēram, vispārizglītojošo mācību priekšmetu olimpiādēs šajā mācību gadā piedalījušies 20 izglītojamie un godalgotas vietas vai atzinības saņēmuši 35% (7 izglītojamie), Nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursā Skills Latvia 2022 piedalījās 4 jaunieši, viens ieguva godalgotu vietu, pārējie atzinības, Latgales reģiona skolēnu eseju un radošo darbu konkursā "Krievu valoda, literatūra un kultūra: skats no XXI gadsimta’’ visi dalībnieki ieguva godalgotas vietas u.c.

Paldies visiem audzēkņiem, kuri šajā mācību gadā piedalījušies konkursos un olimpiādēs, paldies pedagogiem, kuri individuāli strādājuši ar audzēkņiem,  paldies par mūsu izglītības iestādes tēla popularizēšanu.

Lai visiem jaukas un saulainas brīvdienas!