13/09/2021

UZŅĒMĒJU PĒTĪJUMU pieteikšana

Izveidots: 13.Septembris, 2021 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Aicinām interesentus gan no biznesa vides, gan valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora noteikt savas un sabiedrības vajadzības, kuru īstenošanā atbalstu var sniegt Jēkabpils Agrobiznesa koledža.

Esam pieraduši runāt par uzņēmēju atbalstu izglītībai, kultūrai, sportam, medicīnai...Taču šie procesi ir abpusēji. Uzņēmēji, pašvaldību un biedrību pārstāvji līdzdarbojas Koledžas padomē un Konventā, izglītības programmu izstrādē, pasākumos un eksāmenos, nodrošina prakses vietas. Mazāk izskanējis ir  Koledžas atbalsts, veicot sadarbības partneru pieteiktos pētījumus.

Jau studijas uzsākot, līgumā starp studējošo un Koledžu ir noteikts pienākums Koledžai īstenot pētniecībā balstītu studiju procesu, bet studējošajiem – pētniecībā iesaistīties un piedalīties lietišķo pētījumu un zinātniskajās konferencēs. Lai šie procesi būtu maksimāli tuvināti profesionālajai darba videi, Koledža aicina pieteikt pētījumu tēmas sava uzņēmuma, darbības jomas, nozares ietvaros, kā arī piedalīties Koledžas konferencēs, daloties ar darba un dzīves pieredzi.

Sazinieties ar mums (zvanot 27876977 vai rakstot inara.upeniece@jak.lv) gan piesakot jums aktuālos pētījumus, gan prakšu vietu nodrošināšanai un vakanču piedāvājumā, gan vieslekciju vadīšanai.

Pieteikuma anketa šeit

Būsim gandarīti par kopīgi ieguldīto darbu jauno speciālistu profesionālās kvalifikācijas ieguves procesā.