01/12/2021

Veiksmīgi noslēgušās mācības ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) 6.kārta

Izveidots: 1.Decembris, 2021 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Veiksmīgi noslēgušās mācības ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) 6.kārtas izglītības programmā “Datorgrafika un dizains”. Strādājošie lektores Daces Vēveres vadībā pirmdienu vakaros tiešsaistēs apguva gan jaunas zināšanas, gan jaunas prasmes!
Dalībniekiem bija jāmaksā tikai 10% no mācību maksas (36.00€), jo pārējās izmaksas tika segtas no projekta līdzekļiem.

Pateicamies visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem un atbalstītājiem!

P.S. Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Datu analīze un pārskatu sagatavošana” apguve turpinās.

UZ TIKŠANOS 7. kārtā!!