Psihologs

PSIHOLOGS IZGLĪTOJAMAJIEM

Ja aizveras kādas durvis uz laimi, noteikti atveras kādas citas… bet lai tās ieraudzītu ir jāpārstāj skatīties uz aizvērtajām…

Pieņemšanas laiki:

Pirmdiena:     08.30 - 15.00 (vienojoties ar psihologu)

Ø Individuālas konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta

Lai palīdzība būtu efektīva, svarīgi, lai paši izglītojamie apzinātos, ka, neskatoties uz dažādām grūtībām, tikai viņi paši ir tie, kuri var izvēlēties un arī ieviest pārmaiņas savā dzīvē. Psihologs šajā gadījumā var palīdzēt saskatīt, kur tad ir pārmaiņu nepieciešamība un iespējas, kā arī iedrošināt un atbalstīt izglītojamos laikā, kamēr attiecīgās pārmaiņas tiek ieviestas dzīvē.
Pie psihologa Tu vari:
* labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
* padziļināt izpratni par karjeras izvēli;
* iegūt aktuālu informāciju par dzīves un karjeras jautājumiem;
* saņemt atbalstu savas dzīves veiksmīgai plānošanai.
Konsultācijas varētu palīdzēt:
* labāk izprast pašam sevi;
* pārdomāt sev nozīmīgus jautājumus;
* izprast savas izjūtas;
* apsvērt rīcības iespējas;
* izdarīt izvēles.
Pie psihologa ieteicams vērsties:
sakarā ar dažāda veida problēmām kuras var radīt raizes un tādēļ atsaukties uz tavām mācībām un personīgo labklājību. Psiholoģiskās konsultēšanas procesā izglītojamais kopā ar psihologu risina noteiktas dzīves grūtības vai problēmas, nozīmīgus jautājumus, kuri attiecas uz mācībām, savstarpējām attiecībām, emocijām un turpmāko dzīvi, vairāk orientējoties uz tagadni un nākotni, formulējot noteiktus mērķus, kurus izglītojamais vēlas īstenot. Psihologs var palīdzēt izglītojamajam izvērtēt iespējamās alternatīvas, lai tie nonāktu pie sev visatbilstošākā lēmuma.
Kā pieteikties uz konsultāciju?
Psiholoģiskās konsultācijas, var būt arī ilgtermiņa. Tās var tikt sadalītas ilgākā laika posmā, lai dotu izglītojamajam iespēju vingrināties un ieviest noteiktas izmaiņas savā rīcībā.
Uz konsultāciju pie psihologa iepriekš jāpiesakās, lai vienotos par tās laiku. Sazinoties un saskaņojot konsultācijas laiku: pa tālruni + 37128846005 vai e-pastu: dace.licite@jak.lv
Konsultācijas atcelšana
Ja, dažādu iemeslu dēļ, nozīmētajā laikā, izglītojamais nevar ierasties uz konsultāciju, tad vēlams par to brīdināt 24 stundas iepriekš. Tad var vienoties par kādu citu tikšanās laiku.
Kas var izmantot konsultācijas?
JAK izglītojamie 
Kādas ir konsultāciju izmaksas?
JAK izglītojamajiem konsultācijas ir par brīvu.
Kas notiek pirmajā konsultācijā?
Konsultācija parasti ilgst 45- 50 minūtes. Pirmajā konsultācijā apspriedīsim to, cik konsultācijas paredzamas, cik bieži tiksimies. Pirmajā reizē tiek noskaidrota dažāda informācija, kas ļauj labāk izprast pastāvošās grūtības, kopīgi izlemjot turpmāko  darbības plānu.
Konfidencialitāte.
Psihologs saskaņā ar Psihologu darba ētikas kodeksu garantē klienta pilnīgu konfidencialitāti.

JAK izglītības psiholoģe
                                                                                                                                                                                          DACE LĪCĪTE

  • Audzēkņiem 

Tavas prasmes

Vardarbība internetā

Psihologs - psihiatrs - psihoterapeits

Pašapziņas celšana

Padomu krātuvīte

Vardarbība

  • Vecākiem

Pozitīva disciplinēšana


Kas ir mobings?


Informācija vecākiem


Vēstule vecākiem

Par vardarbību

Veiksmīgas audzināšanas recepte

100 idejas vasarai

  • Pedagogiem

Mazliet par pedagogu

Uzvedības problēmas

Uzmanības noturēšana

Pumpurs - konfliktu risināšanai

Problēmas mācībās

Iedvesmas vārdi