20/04/2018

Studējošo starptautiski zinātniski praktiskā konference „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2018”

Izveidots: 20.Aprīlis, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža ievietots: Notikumi, Jaunumi

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju programmas “Mārketings un inovācijas” 1.k kursa studente, Lāsma Runcīte  2018.gada 14.aprīlī apmeklēja Alberta koledžas un Ekonomikas un kultūras augstskolas  studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2018” un uzstājās ar pētījuma “Mutvārdu atsauksme - noslēpumains, neredzams, maģisks spēks…” prezentāciju. (vadītāja mg.oec., lektore Solvita Kozlovska) .

Lāsma uzsver, ka dalība konferencē sniedza iespēju prezentēt izstrādāto pētījumu, iegūt pieredzi, papildināt zināšanas par mutvārdu atsauksmēm kā efektīvu metodi mārketingā. Atsauksmes ir un var būt kontrolējamas, pareizā laikā un vietā to nepārspējamais spēks var ietekmēt tirgu spēcīgāk nekā tradicionālais mārketings.