09/04/2018

1.vieta profesionālās meistarības konkursā “Gudrais Grāmatvedis”

Izveidots: 9.Aprīlis, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža ievietots: Notikumi, Jaunumi

2018. gada 6.aprīlī PIKC Rīgas Valsts tehnilukmā notika  profesionālās meistarības konkurss  „Gudrais Grāmatvedis”. Konkursa mērķis bija attīstīt izglītojamo spēju radoši domāt, veicināt izglītojamajiem pozitīvas konkurences garu, novērtēt izglītojamo zināšanu un praktisko iemaņu apguvi grāmatveža profesijā. 
       Konkursā piedalījās piecu profesionālo izglītības iestāžu komandas 3 cilvēku sastāvā: Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Rīgas Valsts tehnikums, Ogres tehnikums, Valmieras tehnikums un Liepājas Valsts tehnikums. Jēkabpils Agrobiznesa koledžu pārstāvēja Anda Priede, Aivija Vestfāle un Maira Mālniece.
       Konkursam bija piecas daļas, pēc kuru rezultātiem noteica uzvarētāju.  Pirmajā daļā vajadzēja demonstrēt mājas darbu - video “Viena diena grāmatveža dzīvē”, otrajā daļā sagatavot grāmatvedības bilanci, trešajā daļā atminēt krustvārdu mīklu par grāmatvedības, nodokļu un ekonomiskiem terminiem, ceturtajā daļā izvērtēt grāmatvedības dokumentu pareizību, bet piektajā daļā  bija jāpiedalās spēlē „Viktorīna”, kuras laikā audzēkņi varēja parādīt savas zināšanas dažādos grāmatvedības jautājumos.

Žūrija augstu novērtēja mūsu audzēkņu zināšanas un uzvara bija godīgi nopelnīta.  Paldies Andai, Aivijai un Mairai  par ieguldīto darbu un parādītām izcilām zināšanām grāmatvedībā!