13/02/2018

Agrobiznesa koledžas konvents darbu uzsāka 2018. gada 25. janvārī

Izveidots: 13.Februāris, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža ievietots: Notikumi, Jaunumi

Konvents ir koleģiāla padomdevējinstitūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstību darba tirgus prasībām.

Dalībai konventā ir iekļauti:

1.Daiga IVSIŅA Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperte

2.Līga KĻAVIŅA Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos

3. Agris LUNGEVIČS Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

4. Edgars Jānis PAULOVIČS Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītājs

5. Valērijs SČEGLOVS Elektroniskas un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ekspertu padome, ScandiWeb Jēkabpils struktūrvienības vadītājs

6.Zanda LAMBA Latvijas darba devēju konfederācijas Zemgales reģiona koordinatore

7. Rita POLE Koledžas direktore

8.Valda KALNIŅA Koledžas direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā

9. Silvija SMELTERE Barkavas struktūrvienības vadītāja

10. Ingrīda VEIPA Ekonomikas katedras vadītāja

11.Ilze DUBOVA Koledžas direktora vietniece informācijas tehnoloģiju un tālmācības jomā

12. Silvija STRUŠELE Koledžas direktora vietniece audzināšanas darbā

Par konventa priekšsēdētāju tika ievēlēta Latvijas darba devēju konfederācijas Zemgales reģiona koordinatore ZANDA LAMBA.​