22/06/2018

EPALE Zemgales reģionālais seminārs Jēkabpilī

Izveidots: 22.Jūnijs, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža ievietots: Notikumi, Pasākumi, Jaunumi

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, veicot Zemgales reģionālā koordinatora pienākumus , 2018.gada 19.jūnijā uzņēma EPALE semināra dalībniekus. Uz tikšanos tika aicināti pieaugušo formālajā un neformālajā izglītībā, projektu darbā, karjeras izglītībā iesaistītie speciālisti, darbinieki, NVO pārstāvji, studējošie un citi interesenti.
Semināra atklāšanā visus klātesošos sveicināja Līga Kļaviņa, Jēkabpils  domes priekšsēdētāja vietniece un EPALE lietotāja. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktore Rita Pole iepazīstināja klātesošos ar koledžas darbības virzieniem un sasniegumiem. Ar Jēkabpils pilsētas pieredzi pieaugušo izglītībā dalījās un uz klātesošo jautājumiem atbildēja Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis. Tā kā seminārā piedalījās arī pilsētas viesi, tad Tūrisma centra vadītāja Zane Vārna īsumā pastāstīja un nodemonstrēja  informatīvos  materiālus par Jēkabpils pilsētu un tuvāko apkārtni.
Semināra pamattēma bija saistīta ar pieaugušo izglītību. Par pieaugušo izglītības aktualitātēm Eiropā un Latvijā stāstīja Laura Iveta Strode, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte, Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas pieaugušo izglītības programmas īstenošanai” vadītāja. Semināra centrālā tēma -  elektroniskā platforma EPALE. Šī elektroniskā platforma  pieaugušo izglītības darbā iesaistītajiem, kā arī ik vienam interesentam,  sniedz informatīvu, izzinošu  un metodoloģisku atbalstu. Jautājumu sīki izklāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” vadītāja Ilze Seipule. Bet praktiskā nodarbībā semināra dalībniekiem pārtapt EPALE reģistrētos lietotājos palīdzēja Daina Jāņklane,  Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” komunikācijas koordinatore.
Semināra dalībnieki apmeklēja Jēkabpils NVO resursu centru. Biedrības valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko iepazīstināja interesentus ar nevalstiskā sektora organizāciju ikdienas izaicinājumiem  un sasniegumiem, atzīstot, ka pieaugušo izglītība varētu būt plašs darba lauks arī NVO.
Noslēgumā ar Jēkabpils bibliotēkas vadītājas Renātes Lenšas atbalstu tika piedāvāta ekskursija pa Jēkabpili. To neaizmirstamu un saturā bagātu padarīja Jāņa Zepa stāstījums un aizrautība.

Informācijas un iespaidiem bagāta diena  semināra dalībniekiem tika nodrošināta. Iesāktie darbi jāturpina. Lai EPALE sniedz atbalstu un iedvesmu!

 

Raksta autors: Ināra Upeniece
                         EPALE Zemgales reģionālā koordinatore