27/02/2023

KONVENTS

Izveidots: 27.Februāris, 2023 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža ievietots: Notikumi

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - Koleža) padomdevēja institūcija – KONVENTS-sanāca uz kārtējo sēdi, skatot jautājumus par Koledžas Attīstības un investīciju stratēģijas izpildi uz 2023.gadu un plānotajiem darbības virzieniem līdz 2025.gadam (ziņotājs - direktore R.Pole) un sadarbības virzieniem ar nozaru ekspertu padomēm (turpmāk - NEP) un darba devējiem (ziņotājs – direktores vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā I.Upeniece). Sēdi vadīja Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības nodaļas projektu vadītājs, Konventa priekšsēdētājs Edgars Jānis Paulovičs.

Sēdē dalījās pieredzē un sniedza ieteikumus sadarbības partneri no Latvijas Darba devēju konfederācijas: NEP priekšsēdētāja vietniece Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Semināru un apmācību koordinatore, NEP koordinatore (Drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika) Ineta Jasmane, NEP koordinatore (Būvniecība, uzņēmējdarbība, kokrūpniecība) Anda Būmane, apakšprojekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Elīna Vējiņa, SAM 8.5.1. projekta vadītāja (atbalsts praksēm un DVB) Jolanta Vjakse un Zemgales reģiona koordinatore Zanda Lamba.

Ar vēl ciešāku un produktīvāku sadarbību ar uzņēmējiem un pašvaldībām, ar spēcīgu motivāciju sniegt ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā Latvijā un kvalitatīvu ikdienas pienākumu izpildi esam ceļā uz Koledžas 100 – gadi!

Darba kārtība: 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstība līdz 2025.gadam. (Ziņo R. Pole) 
Sadarbība ar nozarēm. (Ziņo I. Upeniece un S. Smeltere)
Diskusijas (Ziņo I. Upeniece un E.J. Paulovičs)


Konventa NOLIKUMS

Konventa SASTĀVS

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - Koleža) padomdevēja institūcija – KONVENTS-sanāca uz kārtējo sēdi, skatot jautājumus par Koledžas Attīstības un investīciju stratēģijas izpildi uz 2023.gadu un plānotajiem darbības virzieniem līdz 2025.gadam (ziņotājs - direktore R.Pole) un sadarbības virzieniem ar nozaru ekspertu padomēm (turpmāk - NEP) un darba devējiem (ziņotājs – direktores vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā I.Upeniece). Sēdi vadīja Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības nodaļas projektu vadītājs, Konventa priekšsēdētājs Edgars Jānis Paulovičs.

Sēdē dalījās pieredzē un sniedza ieteikumus sadarbības partneri no Latvijas Darba devēju konfederācijas: NEP priekšsēdētāja vietniece Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Semināru un apmācību koordinatore, NEP koordinatore (Drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika) Ineta Jasmane, NEP koordinatore (Būvniecība, uzņēmējdarbība, kokrūpniecība) Anda Būmane, apakšprojekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Elīna Vējiņa, SAM 8.5.1. projekta vadītāja (atbalsts praksēm un DVB) Jolanta Vjakse un Zemgales reģiona koordinatore Zanda Lamba.

Ar vēl ciešāku un produktīvāku sadarbību ar uzņēmējiem un pašvaldībām, ar spēcīgu motivāciju sniegt ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā Latvijā un kvalitatīvu ikdienas pienākumu izpildi esam ceļā uz Koledžas 100 – gadi!