11/05/2018

Patstāvīgo darbu seminārs “Patstāvīgi, noderīgi, aizraujoši”

Izveidots: 11.Maijs, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža ievietots: Notikumi

2018.gada 10.maijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā pirmo reizi tika organizēts pedagogu un audzēkņu patstāvīgo darbu seminārs “Patstāvīgi, noderīgi, aizraujoši”, kuru organizēja izglītības metodiķes Ingrīda Mārāne un Inguna Pastare.  Pasākuma mērķi:
* pedagogu radošās darbības veicināšana dažādu patstāvīgo darbu veidu un uzdevumu satura izstrādē;
* popularizēt pedagogu darba  pieredzi un radošo darbību patstāvīgo darbu organizēšanā mācību procesā 3.kursu audzēkņiem.

Mācību gada laikā 3.kursos katrā mācību priekšmetā pedagogs brīvi izvēlētai tēmai tika sagatavojis inovatīvu, radošu patstāvīgā darba uzdevumu audzēkņiem. Viens labākais izpildītais darbs tika prezentēts seminārā.
Kopumā tika prezentēti 16 patstāvīgie darbi mācību priekšmetos: lietišķā matemātika, programmēšanas valodas, datu bāzu tehnoloģijas, interneta tehnoloģijas, angļu valoda, matemātika, grāmatvedība un nodokļi, latviešu valoda, literatūra, komercdarbības pamati, preču iegāde un uzglabāšana, profesionālā angļu valoda, darba un saistību tiesības, grāmatvedības organizācija un iekšējā kontrole, finanšu un nodokļu grāmatvedība, preču pārdošanas tehnoloģijas, finanses.
Pārsteiguma balva par labāko darbu tika pasniegta 3. a kursa audzēkņiem Kristīnei Justei un Tomasam Ozoliņam, kuri pedagoga Gunta Vaivoda vadībā izstrādāja un prezentēja patstāvīgo darbu (video filmiņu) “Tiesību pārkāpums darba tiesībās”.