06/07/2018

Studenti kvalifikācijas eksāmenus nokārtoja labi un teicami

Izveidots: 6.Jūlijs, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža ievietots: Notikumi, Jaunumi

Kaut arī izlaidums jau aizvadīts un mūsu absolventi bauda godam nopelnīto vasaru, vēlamies vēlreiz īsumā atskatīties uz kvalifikācijas eksāmenu sesiju.
Šī akadēmiskā gada noslēgumā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā pirmo vai jau otro kvalifikāciju ieguva 39 mūsu studenti.
Neatkarīgu ekspertu veidotas kvalifikācijas eksāmenu komisijas, kuru  sastāvā uzņēmumu, banku sektora, valsts un pašvaldības iestāžu speciālisti un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas doktori un profesors, mūsu studentu paveikto  novērtēja uz labi un teicami.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju virziena “Ekonomika”  studiju programmu “Grāmatvedība un finanses” un “Mārketings un inovācijas” un studiju virziena ”Vadība,  administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”  programmas “Komercdarbība” eksāmenu vidējais vērtējums ir 8,2 balles. Nepilna laika studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” kvalifikācijas eksāmena vidējā atzīme ir 9 balles. 
Virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” programmas ”Datorsistēmu un datortīklu administrēšana”  eksāmenā iegūtais vidējais vērtējums ir 7,5 balles.
Eksāmenos vērtējumu 10 (izcili) saņēma:
Inga Audzīte, Rūta Baranovska, Anita Kaulača – Tvintiķe,  Stefānija Reiņikova, Ilona Skudra.
Vērtējumu 9 (teicami) saņēma:
Jeļena Barkovska, Daiga Freimane, Mārtiņš Gražinskis, Jānis Artūrs Lazdiņš, Kristiāna Kaufelde, Ineta Kaščjuka, Zanda Miteniece, Laura Onckule, Ieva Ruģele,  Kristaps Stafeckis.

Paldies visiem, kas darbojās studējošo izglītošanā, studiju procesa un ārpusstudiju aktivitāšu nodrošināšanā!
Paldies absolventiem, kas uzticēja Jēkabpils Agrobiznesa koledžai savas  profesionālās karjeras pamatu ielikšanu un pilnveidi!