22/02/2018

PROJEKTS

Izveidots: 22.Februāris, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža ievietots: Projekti, ES fondu mācības pieaugušajiem

Jēkabpils Agrobiznesa koledža (turpmāk Koledža) realizē Eiropas savienības  fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" -  atbalsta mērķis "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" – PROJEKTU "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" Nr.8.4.1.0./16/I/001

Koledža ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par izglītības programmu reralizāciju mērķauditorijai - strādājoši pieaugušie vecumā no 25 gadiem. Apmācību rezultātā strādājošie papildinās savu profesionālo kompetenci, palielinās konkurētspēju un veicinās sava darba produktivitāti.

Piedāvātās programmas  un infoInfo_PAR_MACIBAM.pdf:

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas BARKAVAS FILIĀLĒ

  PROGRAMMA APMĀCĪBU LAIKS
1.        PAPĪRA PLASTIKAS DARBI 60 stundas - apm. 4 mēneši
2.        PAPĪRA PLASTIKAS DARBI 60 stundas- apm. 2,5 mēneši
3.         TELPU NOFORMĒJUMS UN INTERJERS 80 stundas-  6 mēneši
4.        TELPU NOFORMĒJUMS UN INTERJERS 80 stundas -3 mēneši
5.         ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAMATI 80 stundas- 3 mēneši
6.         ĒKAS SILTUMA MEZGLS (ISM) UN SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS:
APKOPE UN REGULĒŠANA. IEKŠĒJIE UN ĀRĒJIE SILTUMTĪKLI
50 stundas- apm.1,5 mēneši
7.        SAUSĀS BŪVES MONTĀŽA 60 stundas- apm. 2 mēneši
8.         KRĀSOŠANA 60 stundas- apm. 2 mēneši
9.        FLĪZĒŠANA 60 stundas- apm. 2 mēneši

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā JĒKABPILĪ

1.         JAVA PROGRAMMĒŠANA 160 stundas- 5 mēneši
2.        PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 36 stundas - apm. 3 mēneši
3.        IT DROŠĪBAS VADĪBA 36 stundas - apm. 2,5 mēneši
4.       

MOBILO LIETOJUMU PROGRAMMĒŠANA

 (ANDROID, IOS, U.C.)

36 stundas - apm. 2 mēneši
5.        ORACLE DATU BĀZU VAICĀJUMU VEIDOŠANA 36 stundas - apm. 2 mēneši
6.        KIBERDROŠĪBA 36 stundas - 3 mēneši
7.        MICROSOFT OFFICE 365 PAKALPOJUMU IEVIEŠANA UN UZTURĒŠANA 36 stundas - apm.3 mēneši
8.        PROGRAMMATŪRAS TESTĒŠANAS VADĪBA 36 stundas - apm. 3 mēneši
9.        LINUX SISTĒMU IEVIEŠANA 36 stundas - apm. 3 mēneši
10.    LINUX SISTĒMU ADMINISTRĒŠANA 36 stundas- apm. 3 mēneši
11.    MICROSOFT WINDOWS SERVERA ADMINISTRĒŠANA 36 stundas - apm. 3 mēneši
12.    MICROSOFT WINDOWS SERVERA IEVIEŠANA 36 stundas - apm. 3 mēneši
13.    WINDOWS SISTĒMU IEVIEŠANA UN KONFIGURĒŠANA 40 stundas -  apm. 3 mēneši

PASĀKUMS TIEK FINANSĒTS AR EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA ATBALSTU​​