13/12/2019

Studējošo interesēs

Izveidots: 13.Decembris, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studējošo interesēs darbojas ne tikai vispārējais personāls un docētāji, bet arī aktīvu jauniešu grupa, kas padziļināti iepazīstas ar Koledžas iekšējiem normatīvajiem aktiem un ir izteikuši vēlmi sadarbībā ar administrāciju turpināt studiju procesa kvalitātes uzlabošanu un studējošo ārpus studiju dzīves organizēšanu.

Šie procesi vienmēr ir un būs aktuāli. Paldies jauniešiem, kas uzņemas papildienākumus, lai celtu savas un citu studējošo dzīves kvalitāti.

P.S. Kastīte “Priekšlikumi Koledžas darbības uzlabošanai” tiks atvērta pirmdien 16.12.2019.