03/12/2018

“Kafija ar pētnieku”

Izveidots: 3.Decembris, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas akadēmiskajam personālam tika dota iespēja tikties ar valsts dibinātas Latvijas augstskolas “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija” (turpmāk - RTA)   profesoru, Dr.sc.ing. Arti Teilānu.
Profesionālās pilnveides pasākums noritēja pēcpusdienā neformālā gaisotnē pie kafijas tases. Kārtējo reizi pārliecinājāmies, cik daudz iestādei nozīmē cilvēks – entuziasts, kas savu ikdienas darbu tver, kā interesantu piedzīvojumu, kas dod milzīgu ieguldījumu gan Latvijas pētniecības jomā kopumā, gan katra studenta kā pētnieka izaugsmē. Klausoties pieredzes stāstā, ceru, ka mūsu lektori iztēlē jau kala sadarbības plānus vai plānoja savu individuālo vai kopdarbību ar studentiem pētniecības jomā.