26/04/2019

Multimediju dizaina programmas audzēkņu darbu izstāde "Sociālais plakāts"

Izveidots: 26.Aprīlis, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Izstāde „Sociālais plakāts” ir tapusi apkopojot labākos 2.kursa audzēkņu darbus, kas radīti foto nodarbību laikā, pagājušā gada rudenī. Foto pasniedzējas Mētras Štelmaheres vadībā audzēkņi apguva studijas gaismu izmantošanas specifiku. Uzdevums bija veidot sociālo reklāmu apskatot sabiedrībā aktuālas problēmas. Kopējas sadarbības procesā jauniešiem bija iespēja būt gan par idejas autoriem, gan fotogrāfiem, gan asistentiem un arī modeļiem. Vēlāk, ar iegūto materiālu datorgrafikas pasniedzējas Daces Vēveres vadībā fotogrāfijas tika pārveidotas par plakātiem ar īpašu vēstījumu.
Gan atkarības, gan ārējais spiediens un emocionālā vardarbība ir tēmas ar ko nākas saskarties katram –  tiešā veidā, novērojot to līdzcilvēkos un sabiedrībā kopumā. Lai gan cīņa ar šīm problēmām ir jāizcīna katram individuāli un tā ir katra personiska atbildība, tomēr joprojām svarīgi atkal un atkal to aktualizēt. Īpaši jauniešu vidū. Ir būtiski apzināties, ka ir ieradumi, kas var būt kaitīgi gan mums, gan līdzās esošajiem cilvēkiem – skolā, darbā, ģimenē. Veselīga vide ir jākopj, gan fiziskā nozīmē, gan attiecībās, jo pavirša attieksme nodara kaitējumu ne tikai ķermenim, bet lielā mērā arī emocionāli. Lielākoties cilvēki cieš tieši no emocionālas vardarbības, kas var radīt vienaldzīgu attieksmi arī pret savu veselību un pat dzīvību. "