06/03/2019

“Profesiju dienas” Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Izveidots: 6.Marts, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

No 25. līdz 28.februārim Jēkabpils Agrobiznesa koledžā profesionālajā vidējā izglītības nodaļā jau desmito gadu pēc kārtas notika tradicionālās „Profesiju dienas” un šogad to devīze bija “Ierullēju profesijā”.  “Profesiju dienu” mērķis ir labāk iepazīt savu profesiju, izprast, kādas prasmes un zināšanas būs  noderīgas darba dzīvē. Šajā nedēļā topošie mazumtirdzniecības komercdarbinieki, grāmatveži, datorsistēmu tehniķi, programmēšanas tehniķi un multimediju dizaina speciālisti varēja piedalīties dažādos ar savu profesiju saistītos pasākumos.
"Profesiju dienu” ietvaros katram kursam bija jāsagatavo mājas darbs “Kā izrullēt ar 20 eiro nedēļā”, kurā bija jāparāda kā ar 20 eiro kabatas naudu nodrošināt sevi vienu nedēļu un, kā varētu iegūt papildus līdzekļus izmanotojot apgūstamās profesijas zināšanas un prasmes. Sagatavotos video stāstus audzēkņi prezentēja noslēguma pasākumā.  
Otrs uzdevums visiem kursiem bija iepazīties savas profesijas standartu vai profesionālās kvalifikācijas prasībām, profesionālās darbības pamatuzdevumiem un pienākumiem. Pēc tam jāizvērtē, kādas prasmes, profesionālās zināšanas un kompetences jau ir apgūtas, mācoties  izvēlētajā izglītības programmā, un tas radoši jāatspoguļo uz papīra ruļļa.

Profesiju dienas ietvaros 1.kursu audzēkņi devās ēnot pie savas profesijas speciālistiem, lai labāk iepazītu izvēlēto profesiju un darba pienākumus. Šajās dienās tika organizētas arī ekskursijas uz Jēkabpils Biznesa inkubatoru, RTU karjeras dienām, Latvijas Bankas zināšanau centru “Naudas pasaule”, POIC Jelgava,Jelgavas Metālapstrādes mācību parku un uzņēmumu "PET Baltija". Grāmatvežiem un mazumtirdzniecības komercdarbiniekiem AS “Swedbank” novadīja nodarbības par tēmām “Baņķiera profesijas izvēle” un “Uzņēmēja un grāmatveža iespējas Swedbank”, audzēkņi tika arī iepazināti ar darba tiesībām un darba aizsardzību noklausoties Latvijas brīvo arodbiedrības savienības juridiskā dienesta lekciju un 3.kursu audzēkņi piedalījās Vitas Brakovskas radošā Nedarbnīcā “Mani nemateriālie resursi sekmīgam startam uzņēmējdarbībā!”. Datorsistēmu tehniķiem un programmēšanas tehniķiem notika  video konference ar IT uzņēmumu Accenture, vieslekcijas un radošā darbnīca “60 elementi Tavā kabatā”, tikšanās ar absolventu Gunti Šustu. Multimediju dizaineriem bija noorganizēta vieslekcija un radošā darbnīca ar mākslinieci D.Renjinu.

            Paldies visiem audzēkņiem un pedagogiem par aktīvu dalību “Profesiju dienās”!