14/02/2019

2018./2019.ak.g. Nepilna laika studiju absolventu izlaidums

Izveidots: 14.Februāris, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Prieks un gandarījums virmoja Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, sveicot 2018./2019.akadēmiskā gada nepilna laika studiju programmu “Grāmatvedība un finanses” un “Namu pārvaldīšana” 15 absolventus. Šajā svinīgajā pasākumā absolventus sveica direktore Rita Pole, direktores vietnieces Ināra Upeniece un Zane Ozola, jaunāko kursu pārstāvji  un dziedātāja un dziesmu autore Santa Kasparsone ar maestro Kaspars Kasparsons.

Katrs absolvents saņēma diplomu par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvi; Zane Grinšpone un Jeļena Ozola – Ozoliņa saņēma arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Pateicības rakstu par augstākajiem studiju sasniegumiem visa studiju procesa laikā.

Suminājām arī 2018./2019.akadēmiskā gada 1.semestra katras grupas sekmīgāko studentu.
Programma “Grāmatvedība un finanses”:
1.kurss  -  Aigars Ramans
2.kurss – Monika Kauranena

Programma “Namu pārvaldīšana”:
2.kurss – Ivars Trukšāns

Programma “Mārketings un inovācijas”:
1.kurss – Egīls Garkalns
2.kurss – Veronika Boroduļina

Programma “Datorsistēmu un datortīklu administrēšana”:
2.kurss – Kaspars Caune
                Ojārs Ozoliņš
                Jānis Daugulis

Paldies absolventiem par ziediem, ko saņēmām izlaidumā, par labajiem vārdiem, kas tika veltīti Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kolektīvam!

Lai esošajiem studentiem visaugstākā motivācija studijas turpināt, lai absolventiem noderīgas iegūtās zināšanas un prasmes!