23/03/2018

Darba vidē balstītas mācības drīz sāksies!

Izveidots: 23.Marts, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Koledžas profesionālās izglītības nodaļa ir uzsākusi mērķtiecīgu darbu, lai jau šajā mācību gadā varētu uzsākt darba vidē balstītas mācības. Ir aktualizētas izglītības programmas ”Komerczinības”, “Programmēšana”, “Grāmatvedība” un “Datorsistēmas” un iesniegtas Izglītības kvalitātes  valsts dienestā akceptēšanai.
Š. g. maija mēnesī uzņēmumos apmācības sāks izglītības programmu ”Komerczinības un “Datorsistēmas” audzēkņi. Taču tas nebūtu iespējams, ja nebūtu atsaucīgu uzņēmēju, kas ir ieinteresēti šīs apmācību formas īstenošanā. Un tāpēc notiek tikšanās ar darba devējiem, tiek pārrunāti individuālie plāni un iespējamās sadarbības  organizācijas nianses. Kā vidutājs šajā procesā ir Darba Devēju konfederācija (projekta koordinatore Zemgales reģionā Z. Lamba), kas iesaistījusies  ESF projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» . Ir jau notikušas tikšanās ar uzņēmējiem grāmatvežu un datorsistēmu tehniķu profesijās un 20. martā notika kārtējā tikšanās uzņēmējiem, kas plāno nodrošināt sadarbību darba vidē balstītu mācību īstenošanā profesijā “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”.