15/11/2018

Es saku Latvijai Paldies par...

Izveidots: 15.Novembris, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Es saku Latvijai Paldies par...
...Par to, ka tu esi tieši tāda – maza un brīva, ar bangojošu jūru, sēņu mežiem un stārķiem ceļmalas stabos.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas saime šajā Latvijai un mums katram nozīmīgajā laikā tikās Jēkabpils Tautas namā – Aizsargu namā, lai kopā svinētu svētkus - mūsu Latvijai šogad 100!
“…Es saku Latvijai paldies par iespēju atgriezties mājās, kurās ir manas krāsas, garšas un cilvēki. Par to, ka varu dzīvot starp ideālistiem, kuri gatavi darīt trakas un skaistas lietas.”

Paldies teicām saviem, mums ik dienā līdzās esošiem cilvēkiem. Pamatojoties uz 2018.gada 12.novembra direktores rīkojumu par “Atzinības rakstu pasniegšanu”, par iniciatīvu, ieguldīto darbu un nopelniem Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstībā, pasniedzām Atzinības rakstus audzēkņu pašpārvaldes un dienesta viesnīcas pašpārvaldes pārstāvei Emīlijai Kropai, dienesta viesnīcas dežurantei, dienesta viesnīcas audzinātājai Ainai Pučinskai, lektorēm Solvitai Kozlovskai un Annai Aleksejevai, ekonomikas katedras vadītājai Ingrīdai Veipai, lietvedības sekretārei Ilzei Volkai, skolotājām Antoņinai Vilimai, Marikai Boķei, Valentīnai Indānei, Vinetai Jakovelei, skolotājiem Rafailam Mamedovam, Aināram Pavļikevičam, projektu vadītājai Agritai Landzānei, un izglītības metodiķēm Ingrīdai Mārānei un Zanei Ozolai. Par padarītajiem darbiem un nākotnes pamatu veidošanu ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības jomā sveicām lektori Eleonoru Martemjanovu un Valdu Kalniņu – par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstībā.

Latvijas simtgadei veltītajā pasākumā dziedātāji Kristīna Zaharova un Mārtiņš Ruskis, un muzikālā grupu Jura Kristona vadībā izdziedāja dziesmas, kuras radās laikā, kad tās bija visvairāk vajadzīgas, dziesmas, kas palīdzēja Latvijai atkal kļūt neatkarīgai, dziesmas, kas ir sava veida laika zīmes. 

“Es saku Latvijai paldies…
…par to, ka vairs nav iemesla nevarēt un nedarīt.
...par to, ka pie mums nav kara un bērni var izaugt veseli un gudri.
Es saku Latvijai paldies par savas valodas sargāšanu. Tā ir manas maizes devēja un mīlestība. Savā zemē ar valodu varu gan staigāt uz pirkstu galiem, gan piecirst kāju. Paldies par debesīm, kuras redzamas no krasta. Par iespēju piepildīt to, kas nolikts.”