ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” sanāksme

Izveidots: 11.Janvāris, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

…mēs domājam, ka mūsu darbi ir tikai pilīte okeānā. Taču bez šīs pilītes okeāns būtu mazāks… ar Mātes Terēzes vārdiem 2019.gada 10.janvārī sākās ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” sanāksme, ko kopā ar LDDK (Latvijas darba devēju konfederācija) rīkoja Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Sanāksmē piedalījās ESF projekta vadītāja Jolanta Vjakse, Zemgales reģiona koordinatore Zanda Lamba, koledžas administrācija un uzņēmēji no grāmatvedības, komercdarbības un IT nozares, kā arī profesionālo mācību priekšmetu pedagogi, audzinātāji, kuri piedalās darba vidē balstīto mācību organizēšanā. Sanāksmes galvenais mērķis: iepazīties ar jaunākajām aktualitātēm ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”, kā arī izvirzīt kopīgus uzdevumus, lai audzēkņi iegūtu pilnvērtīgas zināšanas un prasmes, apgūstot savu profesiju uzņēmumā.
Katras nozares uzņēmuma pārstāvis dalījās labās prakses piemēros kā tiek risinātas nestandarta situācijas darba vidē balstītu mācību laikā, akcentēja ieguvumus no projekta īstenošanas savā uzņēmumā.
Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības nodaļā I.Pastare sniedza informāciju par aktualitātēm un to risinājumiem darba vidē balstītās mācībās izglītības programmās “Komerczinības”, “Grāmatvedība”, “Datorsistēmas, datubāzes un datoru tīkli”.
Pēc kopīgās sanāksmes notika darbs darba grupās katrā izglītības programmā. Darba grupās, kurās piedalījās uzņēmēji un pedagogi, tika analizētas audzēkņu un  uzņēmēju anketas,  meklēti risinājumi uz aktuāliem jautājumiem, kā arī izstrādāts sadarbības modelis, lai pilnveidotu un jēgpilni īstenotu  darba vidē balstīto mācību projekta norisi.