IZSOLE-transportlīdzekļi

Izveidots: 13.Maijs, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kustamās mantas IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoli organizē un vada Koledžas Izsoles komisija (turpmāk tekstā – komisija).
 Izsole notiks 2019.gada 28.maijā Dzirnavu ielā 1, Barkavā, plkst. 11.00.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un tos saņemt Dzirnavu ielā 1, Barkavā pie Izsoles komisijas priekšsēdētāja Andra Ģērmana, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Koledžas mājaslapā www.jak.lv.

1.Izsoles objekts – transportlīdzeklis Ford Transit.
1.1. Valsts reģistrācijas numurs EB7590.
1.2. Transportlīdzekļa Ford Transit nosacītā cena ir EUR 200.00 (divi simti euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir arī izsoles sākumcena.
1.3. Izsoles solis ir 10 EUR (desmit euro).
1.4.Visus nodokļu, nodevu vai naudas sodu maksājumus par nosolīto mantu sedz pircējs.

2. Izsoles objekts – transportlīdzeklis ZIL MMZ 45021.
2.1.Valsts reģistrācijas numurs CZ6050.
2.2.Transportlīdzekļa ZIL MMZ 45021 nosacītā cena ir EUR 400.00 (četri simti euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir arī izsoles sākumcena.
2.3. Izsoles solis ir 10 EUR (desmit euro).

3.Izsoles objekts – transportlīdzeklis Ford Mondeo.
3.1.Valsts reģistrācijas numurs FA7657.
3.2. Transportlīdzekļa Ford Mondeo nosacītā cena ir EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir arī izsoles sākumcena.
3.3.Izsoles solis ir 5 EUR (pieci euro).
3.4. Visus nodokļu, nodevu vai naudas sodu maksājumus par nosolīto mantu sedz pircējs.