14/10/2019

Koledžā pētniecība rit pilnā sparā!

Izveidots: 14.Oktobris, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Arī šī akadēmiskā gada sākumā studenti  pilnveido prasmi veikt lietišķos pētījumus. Studējošie jau ir izvēlējušies  pētījuma tēmas un konsultantus un strādā pie pētījuma īstenošanas.
Šogad Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - Koledža) studiju daļa ir saņēmusi divus pētījumu pasūtījumus - no SIA “Biofarma” un Koledžas administrācijas.
Tikšanās nodarbībā ar studējošajiem Koledžas direktore izklāstīja pieteiktā pētījuma  būtību un saturu: pirms Koledžas stratēģijas izstrādes aktīvas uzsākšanas, izpētīt jaunākos datus par koledžas absolventu tālāko karjeras izaugsmi un darba tirgus tendencēm, demogrāfisko situāciju, lai saskaņotu izglītības programmu piedāvājumu un plānotu turpmāko stratēģisko attīstību. SIA “Biofarma” vēlas uzzināt savu klientu viedokli par apkalpošanas kvalitāti, piedāvātā produkta kvalitāti un sortimentu.
Pētījumi tiks izstrādāti studiju kursa Mārketinga pētījumi un analīze ietvaros. Studentus konsultēs lektore dr.oec. I.Veipa.

Kā ir veicies ar pētījuma procesu un kādi rezultāti iegūti, uzzināsim jau drīz - 2019.gada 26. novembrī Koledžas 8.lietišķo pētījumu konferencē.