14/08/2018

Koledža uzņem jaunās programmas licencēšanas komisiju

Izveidots: 14.Augusts, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā rit 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Programmēšana un datortīklu administrēšana” licencēšanas komisijas darbs.

Jauno programmu izvērtē:
Dr.sc.comp., asoc.prof. Jānis Zuters,
Dr.sc.comp. Jurijs Grigorjevs, Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētais  eksperts,
Dāvis Vēveris, Latvijas Studentu apvienības deleģētais eksperts,
Mārtiņš Upmacis AIC eksperts.

Eksperti tiekas ar akadēmisko personālu, programmas vadību, JAK administrāciju un programmas izstrādē iesaistīto un prakses vietas nodrošinošo darba devēju pārstāvjiem. Ekspertu komisija apskata studiju telpas, laboratorijas, bibliotēku.