10/02/2019

Kvalifikācijas eksāmeni nepilna laika studijās

Izveidots: 10.Februāris, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

2019.gada janvāra mēnesis nepilna laika AN3.g un AN3.n grupu studentiem ir ne tikai semestra noslēgums, bet reizē arī studiju noslēgums. Lai saņemtu diplomu ir jākārto kvalifikācijas eksāmens. Kvalifikācijas eksāmena komisijā tiek aicināti neatkarīgi nozares pārstāvji.

29.janvārī studiju programmas “Grāmatvedības un finanses” 10 studenti kārtoja kvalifikācijas eksāmenu.
Kvalifikācijas darbus recenzēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes akadēmiskais personāls.Kvalifikācijas eksāmena komisiju studiju programmā “Grāmatvedība un finanses”, profesionālā kvalifikācija – grāmatvedis, nepilna laika studiju AN3.g grupai bija šādā sastāvā: Iluta Arbidāne Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore, Ināra Upeniece Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora vietniece studiju un tālākizglītības jomā, Alina Januškeviča SIA “Ošukalns” galvenā grāmatvede, Inna Sokolova SIA „Aktīvs GIS” valdes locekle, Inga Upeniece   SIA “JK Namu pārvalde” galvenā grāmatvede.
AN3.g grupas eksāmena vidējais vērtējums 9 balles.

30.janvārī studiju programmas “Namu pārvaldīšana” pieci studenti kārtoja kvalifikācijas eksāmenu.
Kvalifikācijas darbus recenzēja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta akadēmiskais personāls.
Kvalifikācijas eksāmena komisija studiju programmā “Namu pārvaldīšana”, profesionālā kvalifikācija – namu pārvaldnieks, nepilna laika studiju AN3.n grupai bija šādā sastāvā: profesore, dr.oec. Ineta Geipele Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras vadītāja, Rita Pole Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktore, Jānis Hauka  SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs, Aleksandrs Karpenko SIA “Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājs, Ineta  Buka SIA "Jēkabpils PMK" arhitekte.
AN3.n grupas eksāmena vidējais vērtējums 9 balles.

Priecājamies kopā ar absolventiem un mācībspēkiem par teicamiem rezultātiem!