20/06/2019

Metodiskā darba pieredzes apmaiņas sanāksme Valmieras tehnikumā

Izveidots: 20.Jūnijs, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

2019.gada 14.jūnijā  direktores vietniece IT un tālmācības jomā Ilze Dubova, izglītības metodiķe Ingrīda Mārāne un skolotājs Raitis Kurms viesojās Valmieras tehnikumā, lai iegūtu pieredzi par metodisko darbu IP “Telemehānika un loģistika” " kvalifikācijas "Loģistikas darbinieks"  ieviešanā.
Sanāksmes mērķis bija iepazīties ar Valmieras tehnikuma materiāltehnisko bāzi, metodiskajiem materiāliem un mācību procesa organizāciju loģistikas darbinieka kvalifikācijas ieguvē, kur ar savu pieredzi labprāt dalījās skolotāja Arita Rižikova, direktores vietniece Līga Šmite-Fišere un izglītības metodiķe Inita Kokoreviča.