20/11/2018

MŪŽIZGLĪTĪBA – „EPALE atbalsts pieaugušo izglītībā pašvaldībās”.

Izveidots: 20.Novembris, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

 

 

 

Vai tu gribētu, lai tavā pašvaldībā dzīve ritētu  interesantāk un kvalitatīvāk?
Vai tu zini, kā to izdarīt?

Ja šādus jautājumus uzdotu pašvaldību lēmējvaras, izpildvaras,  iestāžu, organizāciju pārstāvjiem, speciālistiem, iedzīvotājiem, domāju, ka uz pirmo jautājumu saņemtu viennozīmīgu „JĀ!”, bet - uz otro?

Tāds arī bija Jēkabpils Agrobisnasa koledžā rīkotā semināra „EPALE atbalsts pieaugušo izglītībā pašvaldībās” norises mērķis: kopīgās pārrunās un diskusijās, grupu darbā noteikt pieaugušo izglītības lomu pašvaldību iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanā un iepazīt un apgūt Eiropas mēroga resursu – elektronisku paltformu „EPALE” (Electronic Platform for Adult Learning in Europe)  – kā kvalitatīvu atbalsta mehānismu pieaugušo izglītības speciālistiem un interesentiem.
Gan apsveikuma uzrunā, gan lektoru vēstījumā, pat starptautiskās konferences pieredzes stāstā iezīmējās vairākas būtiskas nianses:
1.    mūsdienu attīstības tendences cilvēkam uzliek pienākumu vai rosina nepārtraukti mācīties mūža garumā;
2.    izglītība ir ne tikai nepieciešamība, bet arī aizraujošs brīvā laika pavadīšanas veids;
3.    izglītības formas un pakāpes ir dažādas;
4.    izglītības nodrošinātājiem ir pieejami mūsdienīgi, kvalitatīvi rīki;
5.    pieaugušo izglītības valsts politikas īstenošana ir pašvaldības kompetence;
6.    dažādu pašvaldību loma un resursi pieaugušo izglītības nodrošināšanā ir atšķirīgi.

Šo atziņu kontekstā, semināra dalībnieki iepazina vai kāds nostiprināja zināšanas un prasmes EPALE lietošanā. Latvieši izsenis lieto sakāmvārdu par zivi un makšķeri, bet semināra gaitā secinājām un uzsvērām, ka būtiska loma ir makšķeres kvalitātei. Ērtāk lietot vienu un kvalitatīvu makšķeri, nekā vairākas, jo laiks, ko atgūstam strādājot efektīvi,  ir zelta vērtībā.

Lai katrā pilsētā un novadā ir noteikts atbildīgais darbinieks vai struktūra, kas visprecīzāk savu iedzīvotāju vēlmes pieaugušo izglītības kontekstā redz,  izvērtē un realizē. EPALE tam noteikti būs atbalsts!

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā, EPALE Zemgales reģiona koordinatore
Ināra Upeniece

Izglītības un zinātnes ministrijas projekts “EPALE Nacionālais atbalsta dienests”
(Granta Nr.2016 – 3137/001 - 001)