26/11/2018

MŪŽIZGLĪTĪBA – Esam Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības biedrorganizācija

Izveidots: 26.Novembris, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Jēkabpils Agrobiznesa koledža oficiāli ir uzņemta Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā (turpmāk - LPIA), kuras sastāvā ir 48 juridiskie biedri. 
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība ir biedrība, kas apvieno juridiskas un fiziskas  personas - pieaugušo izglītības piedāvātājus Latvijā. LPIA dibināta 1993. gada 14. decembrī ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Vācijas Pieaugušo izglītības asociācijas Starptautiskās sadarbības institūta atbalstu.
LPIA mērķis - sekmēt pieaugušo izglītības sistēmas attīstību un piedalīties mūžizglītības politikas veidošanā, veicinot pilsoniskas, demokrātiskas un atklātas sabiedrības veidošanos  valstī.  

LPIA biedri:
var saņemt akutālāko informāciju par pieaugušo izglītības jaunumiem:
* Eiropā, LPIA partenrogranizācijās, valsts līmenī (Ministru kabinets, nozaru ministrijas, sadarbības partneri, NVO);
* savā starpā var dalīties ar informāciju, pieredzi;
* birojā var saņemt materiālus, kas izstrādāti dažādu projektu ietvaros;
* tiek iesaistīti kā sadarbības partneri nacionāla un starptautiska līmeņa projektos;
* aicināti piedalīties informatīvos semināros par aktualitātēm pieaugušo izglītībā un mūžizglītībā;
* tiek aicināti iesaistīties mūžizglītības nacionālās politikas veidošanā;
* pārstāv LPIA biedru intereses, tiekoties ar valsts institūcijām (Ministru kabinets, Izglītības un zinātnes ministrija);
* biedriem ir pieejamas konsultācijas LPIA pieaugušo izglītības jautājumos (problēmu apzināšana un risināšana).

LPIA piedāvā pieaugušo izglītības pasniedzēju sagatavošanu.