01/08/2018

Nodarbinātas personas apmācīsim projekta ietvaros!

Izveidots: 1.Augusts, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža


Eiropas savienības  fondu darbības programma “ Izaugsme un nodarbinātība”
PROJEKTS ” Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 8.4.1.0./16/I/001

Nodarbinātas personas apmācīsim projekta ietvaros!

Augusta vidū sāksies nākamā, nu, jau trešā pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide".
Tāpat kā iepriekš, pieteikšanās ritēs mēnesi t.i. līdz septembra vidum. Plānots, ka mācības sāksies 2018.gada novembrī.
Arī trešajā kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti (arī pašnodarbināti pensionāri) iedzīvotāji, tai skaitā jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību.
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā tiks izsludināta pieteikšanās mācībām vienā no trim programmām: 
*digitālais mārketings;
*datu analīze un pārskatu sagatavošana;
*personas datu aizsardzība.

Dalībai apmācībās nepieciešams iesniegums, vēlams iesniegt klātienē Koledžā  projekta koordinatorei Inārai Upeniecei 116.kabinetā – lūgums, sekot informācijai koledžas mājas lapā. Kad visas pieteiktās kandidatūras tiks pārbaudītas, vai atbilst vecuma prasībām, vai ir nodarbinātas personas, un no Valsts izglītības attīstības aģentūras tiks saņemts grupu dalībnieku sarakstu apstiprinājums (tas aizņem apmēram mēnesi), tad tiks slēgti līgumi ar projekta dalībniekiem un trīs darba dienu laikā būs jāveic strādājošā līdzmaksājums ~ 16.20 EUR, kuru var segt arī darbinieka darba devējs. Savukārt mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Ja kāds no ieinteresētajiem strādājošajiem jūt, ka nepieciešams padoms vai karjeras konsultācija turpmākās karjeras veidošanā un piemērotāko mācību izvēlē, aicinām vēl pirms pieteikšanās izsludināšanas izmantot iespēju pieteikties karjeras konsultācijai pie projekta sadarbības partnera Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultantiem 28 organizācijas filiālēs visā Latvijā.

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Izmantota informācija www.viaa.gov.lv