03/12/2018

MŪŽIZGLĪTĪBA - Nodarbināto pieaugušo apmācības Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Izveidots: 3.Decembris, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Latvijā daudzi nodarbinātie pieaugušie izmanto valsts sniegtās iespējas pēc darba vakaros profesionāli pilnveidoties vai iegūt jaunas prasmes un pat kvalifikāciju! Eiropas savienības  fondu darbības programmas “ Izaugsme un nodarbinātība”

PROJEKTA ” Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

(Nr. 8.4.1.0./16/I/001) 3.kārtas ietvaros nodarbības tiek īstenotas arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. Mēs esam  startējuši visās trīs projekta kārtās un ieguvuši tiesības un finansējumu nodrošināt pieaugušajiem apmācības. Šajā kārtā tā ir 36 stundu programma “Datu analīze un pārskatu sagatavošana”. Nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotā datorklasē no plkst.17.15 – 20.15 (iekļautas 2 kafijas pauzes). Teorētiskais materiāls mijas ar praktiskiem uzdevumiem; pasniedzējs nodrošina individuālu pieeju, atbild uz jautājumiem.

Paldies apmācību dalībniekiem par izdarīto izvēli mūsu izglītības iestādes labā!