19/01/2021

PAGARINĀTA ZIEMAS UZŅEMŠANA NEPILNA LAIKA (maksas) STUDIJĀS

Izveidots: 19.Janvāris, 2021 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

1. Reģistrēšanās studijām:
1) klātienē līdz 31.01.2021.
(vēlama vienošanās par apmeklējumu, zvanot/rakstot 65231726 /zanete.beca@jak.lv)
2) elektroniski šeit

2.Studiju gada sākums 6.02.2021.
3.Maksājuma par studiju pirmajiem diviem mēnešiem (par februāri, martu) veikšana līdz 10.02.2021., pēc rēķina saņemšanas.
4.Par iepriekšējos studiju posmos iegūtu studiju rezultātu salīdzināšanu un atzīšanu jāinformē lietvede
INFO:
o par programmu saturu – katedru vadītājs 26078232; jurijs.zamarajevs@jak.lv
o par reģistrēšanos studijām – lietvede 65231726; zanete.beca@jak.lv

Iepriekšējais