02/10/2019

Paldies, MANS SKOLOTĀJ!

Izveidots: 2.Oktobris, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA)  27.09.2019. noritēja pedagogiem veltīts pasākums akcijas „Mans skolotājs/-a” ietvaros. RTA 1.kursu studenti, kuri uzsākuši studijas, ir nominējuši savus labākos skolotājus no savām iepriekšējām mācību iestādēm, un RTA šiem pedagogiem pateica īpašu paldies. Skanēja ne tikai paldies vārdi par ieguldīto darbu, bet arī  bērnu rokgrupas „Žvūrgzdyni” sagatavotie priekšnesumi. Pasākumā tika sumināti 74 Latvijas skolu pedagogi, tajā skaitā arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas lietvedības sekretāre un skolotāja Dina Valpētere.
Skolotāja Dina saņēma PATEICĪBU par skolēnu iedvesmošanu un sniegtajām zināšanām, nesavtīgo atbalstu, palīdzot jauniešiem atrast savu īsto ceļu dzīvē.

Lielu paldies kolēģei Dinai par ieguldīto darbu, motivējot un atbalstot audzēkņus, saka arī JAK vadība un pedagogi.

Direktora vietniece I. Pastare