06/07/2018

Pieaugušo izglītības projekta otrā kārta rit pilnā sparā!

Izveidots: 6.Jūlijs, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Eiropas Savienības fondu darbības programma “ Izaugsme un nodarbinātība” atbalsta mērķis”Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” PROJEKTS ” Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 8.4.1.0./16/I/001

2018.gada vasara Jēkabpils Agrobiznesa koledžā  rit izglītošanās gaisotnē, jo darba dienu vakaros apmācām nodarbinātos pieaugušos. Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 8.4.1.0./16/I/001 2.kārtā starp Koledžu un Valsts izglītības attīstības aģentūru tika noslēgts līgums par divu neformālās izglītības programmu īstenošanu: “Personas datu aizsardzība un IT drošība” (pasniedzēji Edīte Zalaka un Jurijs Rižiks) un - “Datu analīze un pārskatu sagatavošana” (pasniedzējs Raivis Rasnačs).
Savu dzīves kvalitāti ceļ, iegūstot jaunas zināšanas, 45 Jēkabpils un apkārt esošo novadu iedzīvotāji. Pļaviņu novadā izveidojās viena liela interesentu grupa, tāpēc Koledža piedāvāja apmācību procesu vadīt Pļaviņās.
Paldies Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja vietniekam A. Ambainim un Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores p.i. L. Ivanovai par organizatorisko atbalstu.

Ja motivācija augsta, tad mācīties var arī vasarā!


 

Raksta autors: Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā Ināra Upeniece