02/07/2019

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodaļas IZLAIDUMS 2019

Izveidots: 2.Jūlijs, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

29. jūnijs koledžā bija svētku diena un reizē noslēguma pasākums kādam svarīgam procesam. Katrs akadēmiskais gads Jēkabpils Agrobiznesa koledžā noslēdzas ar kvalifikācijas darbu aizstāvēšanu un mēs varam lepoties ar rezultātiem:
programma „Datortīklu un datorsistēmu administrēšana” – vidējais vērtējums 8 balles
10 balles – izcili ieguva:  Anastasija Jermakova, Indars Lejiņš.
9 balles – teicami ieguva: Gints Visnops.

* programma „Grāmatvedība un finanses” - vidējais vērtējums 9 balles
10 balles – izcili ieguva:  Zaiga Dadzīte, Ilze Florence, Sanita Lauska, Zane Pārpuce,Samanta Stirna.
9 balles – teicami ieguva: Laura Cielava, Tatjana Horina, Adelīna Uļjanova, Madara Vaivode, Raimonds Zelčs.

 programma „Mārketings un inovācijas”– vidējais vērtējums 9,6 balles
10 balles – izcili ieguva: Liāna Isakova, Sintija Medne, Lāsma Runcīte, Jana Stikāne, Annija Vecstaudža.
9 balles – teicami ieguva: Dace Stepiņa.

Par labām un teicamām sekmēm, dalību zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un aktīvu sabiedrisko darbu tika piešķirta koledžas “Goda zīme” : Zaigai Dadzītei, Ilzei Florencei, Zanei Pārpucei, Samantai Stirnai, Indaram Lejiņam, Gintam Visnopam.

Apsveicam 31 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jauno speciālistu un novēlam veiksmīgu karjeru!