19/03/2018

Profesiju dienas Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Izveidots: 19.Marts, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

No 5. līdz 10.martam Jēkabpils Agrobiznesa koledžā jau devīto gadu pēc kārtas notika „Profesiju dienas”, kuru ietvaros topošie grāmatveži, mazumtirdzniecības komercdarbinieki, datorsistēmu tehniķi, programmēšanas tehniķi un multimediju dizaina speciālisti varēja piedalīties dažādās ar savu profesiju saistītās aktivitātēs un konkursos. “Profesiju dienu” mērķis ir labāk iepazīt savu profesiju.

“Profesiju dienu” ietvaros audzēkņi piedalījās divos konkursos.  Konkursa “Uzņēmumu karuselis” mērķis bija izveidot foto, avīžu izgriezumu un informācijas kolāžu par kādu no savas profesijas, pārstāvētās nozares uzņēmumu (uzvarētāji ir 2.b kurss). Otrs konkurss bija “Kilograms profesijas”, kur katram kursam bija  jāsagatavo ar savu izvēlēto profesiju saistītu radošu darbu (teātri, dzejoli, videofilmiņu utml.), kurā parāda savas profesijas ikdienu, darba pienākumus, veiksmes, neveiksmes (uzvarētāji ir 3.a kurss).

            Profesiju dienas ietvaros 1.kursu audzēkņi devās ēnot pie savas profesijas speciālistiem, lai labāk iepazītu izvēlēto profesiju un darba pienākumus. Šajās dienās tika organizētas arī ekskursijas uz Jēkabpils Biznesa inkubatoru, Valsts ieņēmu dienestu, RTU karjeras dienām, IT uzņēmumu TIETO LATVIA, IK „KG-Dizains”,  Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, Krustpils pils  M.Štelamheres izstādi “Klusums”, Latvijas SMU pasākumu “Cits bazārs”.

Tika uzaicināti arī AS “Swedbank”eksperti novadīt mācību stundas par tēmām – “Iejusties finanšu konsultanta ādā” un “Uzņēmēju un grāmatvežu iespējas Swedbank”. Grāmatveži un mazumtirdzniecības komercdarbinieki tika iepazināti ar darba tiesībām un darba aizsardzību noklausoties Latvijas brīvo arodbiedrības savienības juridiskā dienesta lekciju. Datorsistēmu tehniķiem un programmēšanas tehniķiem notika  IT uzņēmuma Tomega robotikas nodarbības.

Profesiju dienu pēdējā dienā notika noslēguma pasākums, kurā aktīvu dalību dažādos radošos un atraktīvos konkursos ņēma visi audzēkņi un  skolotāji.