20/09/2018

Studenti - pētnieki

Izveidots: 20.Septembris, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  iegūšana ikvienam studentam paredz arī izpratni un darbību pētniecības jomā. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - Koledža) pilna laika studenti, kas tikko uzsākuši studijas, tikās kopīgā izglītojošā pasākumā, lai  iepazītu pētniecības ābeci. Ekskursu aizraujošajā problēmu izzināšanas pasaulē vadīja un uz interesējošiem jautājumiem atbildēja ekonomikas katedras vadītāja dr. oec. Ingrīda Veipa. Pētījumu tēmu izvēle, problēmu uztaustīšana, hipotēzes formulēšana, uzdevumu noteikšana, teorētisko nostādņu samērošana ar sabiedrības ikdienas procesos novēroto, aprakstīšana, secināšana, pētījuma noformēšana atbilstoši noteiktām prasībām, uzstāšanās auditorijas priekšā, atbildes uz jautājumiem  un gandarījums par paveikto – tā īsumā var aprakstīt studenta ceļu uz Lietišķo pētījumu konferenci, kas katru gadu Koledžā  tiek organizēta novembrī. 28.11.2018. jau ir iezīmēts gada darba plānā, kā Koledžas lielākais notikums pētniecības jomā pirmajā semestrī.

Lai veiksmīga studējošo un docētāju sadarbība!