28/02/2019

Studentu izbraukuma nodarbība uz Jelgavu 20.02.2019.

Izveidots: 28.Februāris, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Izbraukuma nodarbības mērķis bija iepazīties ar uzņēmēju un augstākās izglītības sadarbības formām Jelgavā. Pirmo kursu studenti apmeklēja Jelgavas biznesa inkubatoru, LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību Karameļu darbnīca. 
Studentiem bija iespēja klātienē noskaidrot cik liela iespēja uzņēmējiem ir saņemt atbalstu un kādos jautājumos izmanto Biznesa inkubatora pakalpojumus.

Studenti papildināja zināšanas un guva praktisku pieredzi par produkta piedāvājuma veidošanas principiem  neaizskarot patērētāju likumiskās intereses un kā paaugstinot patērētāju apmierinātības līmeni. Noskaidroja kā radīt inovatīvu produktu sadarbojoties LLU un uzņēmējiem. Iepazinās ar reāla uzņēmuma darbību un guva izpratni par procesu, kā no idejas nokļūst līdz reālam produktam.