28/01/2021

Teicami eksāmena rezultāti

Izveidots: 28.Janvāris, 2021 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Esam gandarīti par mūsu studējošo (nepilna laika studiju grupas AN3.m,g) sniegumu studiju noslēguma valsts pārbaudījumā.
Paldies!
Pateicamies visiem, kas devuši ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā un arī prasmju novērtēšanā!

Rezultāti:
· Studiju virziens “EKONOMIKA”
studiju programma“Grāmatvedība un finanses” studiju noslēguma valsts pārbaudījuma vidējais vērtējums – 9.0
komisijas priekšsēdētāja  - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore Ekonomikas doktore Iluta Arbidāne.

·Studiju virziens “EKONOMIKA”
studiju programma “Mārketings un inovācijas” studiju noslēguma valsts pārbaudījuma vidējais vērtējums – 9.1
komisijas priekšsēdētāja  - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore, profesore Ekonomikas doktore Iveta Mietule.

 

Izlaidums tiešsaistē sestdien 30.01.2021. plkst. 10.00